0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

MADDE 1-    SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:           Ezgi Nur Aydın Gourmet Ladies

Adres:             Yeditepe Cad. Mızrak Apt. No.116 Kat2 Daire3 Ataşehir/İstanbul

Telefon:          +90 536 262 99 33

E-posta:          siparis@gourmetladies.co

MADDE 2-    KONU

İşbu bilgilendirme formu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3-    SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün temel özellikleri Satıcı’ya ait http://gourmetladies.co/ internet sitesinde (“Site”) yer almaktadır. Fiyat ve teslimat bilgisi aşağıdaki gibidir.

Açıklama                    :

Adet                           :

KDV dahil fiyat         :

Teslimat Ücreti           :

Toplam Ücret             :

Teslimat Adresi          :

Fatura Adresi             :

Teslim Edilecek          :

Sipariş Tarihi              :

MADDE 4-    TARAFLARIN TAAHHÜTLERİ

4.1       Alıcı, siparişi onaylaması halinde sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve bedelleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2       Alıcı, siparişi onaylaması halinde sipariş konusu ürünlerin bedeli, kargo ücreti ve vergi yükümlülüklerini ödeme yükümlülüğü altında olduğunu kabul eder.

4.3       Alıcı, yukarıda belirtilen teslimat adresi ve fatura adreslerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4       Satıcı, sözleşme konusu ürünü, belirtilen teslimat adresine anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, faturasıyla beraber Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu teslim edilmek üzere kargolar.

4.5       Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, kendi belirlediği zamanlarda teslimata ilişkin kampanya yaparak teslimat ücretini Alıcı’ya yansıtmayabilir. Bu halde ilgili bilgilendirmeler Satıcı tarafından Site’de duyurulacaktır.

4.6       Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturacaktır. Aksi halde, Satıcı sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

4.7       Kargo firmasının, sözleşme konusu ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.8       Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9       Alıcı, Site üzerinden birden fazla marka ürün veya hizmeti tek sipariş ile yapabilir. İşbu halde aynı sipariş ile alınan ürün ve hizmetlere ilişkin birden fazla fatura kesilebilir. Bu halde, siparişi verilen ürünler yasal süreler içerisinde farklı zamanlarda teslim edilebilir.

4.10     Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Alıcı onay vermediği takdirde iptale ilişkin prosedür uygulanır.

4.11     Satıcı, sözleşme konusu ürünlerin teslim edilmesinin olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) ile imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

MADDE 5     CAYMA HAKKI

5.1       Alıcı, on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.2       Cayma hakkının kullanılması bu süre içinde site üzerinden, e-posta ile bildirimde bulunulması ile mümkündür. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı veya teslim edilen 3. Kişinin, teslim edilen ürünü fatura aslı ile birlikte Satıcı’nın adresine 3 (üç) işgünü içinde aşağıda belirtilen adrese göndermesi gerekmektedir. Bu gönderime ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin Satıcı’ya e-posta yolu ile ulaştırılması zorunludur. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Ürün Gönderim Adresi: Esentepe, Emekli Subay Evleri Sitesi, Muzaffer Tuğsavul Sok. 59.Blok D.1 34394 Şişli/İstanbul

5.3       27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “cayma hakkının istisnaları” maddesi uyarınca Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.4       Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin yapılmasını takiben ürün ve faturanın Satıcı’ya ulaşmasının ardından ürün bedeli ve varsa teslim masrafları dahil tüm yapılan ödeme, Satıcı tarafından iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartına iade 1-3 işgünü arasında, debit kart (bankamatik kartı) ile yapılan ödemelerde ise iade 7-14 işgünü arasında gerçekleşir. İade talimatının verilmesini takiben banka tarafından gerçekleşen gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6-    GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

MADDE 7-    DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

7.1       Alıcı, işbu Sözleşme’den doğan ihtilaflarda Satıcı ile e-posta ile gerçekleşen yazışmaların ve Şirket kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2       Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

Top