0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Alıcı’nın Satıcı’ya ait http://gourmetladies.co/
elektronik ticaret sitesi (“Site”) üzerinden sipariş vererek satın almak istediği ürün/hizmetlerin
Alıcı’ya satışı hususunda Alıcı ve Satıcı’nın hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Ezgi Nur Hacıevliyagil Gourmet Ladies
Adres : Göztepe mah. Çimenzar sok Çimen apt No:14/B Kadıköy/İstanbul
Telefon : +90 536 262 99 33
E-posta : siparis@gourmetladies.co

MADDE 2- ALICI VE FATURA BİLGİLERİ
2.1 Alıcı bilgileri aşağıdaki gibidir.
Teslim Edilecek kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta :

2.2 Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir.
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adres :
Telefon :
E-posta :

2.3 Alıcı Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun
olduğunu, Satıcı’nın gerçeğe aykırı beyanlar nedeni ile uğrayacağı tüm zararları
Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.

MADDE 3- ÜRÜN VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
3.1 Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli,
teslimat koşulları, satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında
ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
3.2 Alıcı, Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı,
veri işleme, aktarma ve saklama politikalarına ilişkin oluşturulmuş Gizlilik Politikası
ve İletişim İzni, üyelik şartlarına ve site kullanımına ilişkin hazırlanmış Kullanıcı
Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
3.3 Ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş
gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3- ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ
3.1 Alıcı; kredi kartı veya debit (nakit) kart ile ödemeyi gerçekleştirebilir.
3.2 Alıcı, kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz
olarak ödeme sayfasında belirtir.
3.3 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından
onaylanması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması
şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir
ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.4 Ürünün tesliminden önce Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı namına
ödememesi halinde, Satıcı, ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulacaktır ancak ürünün
teslim edilmesi halinde; Alıcı, teslim edilen ürünü 3 gün içinde işbu Sözleşme Madde
5 ile belirtilen ürün gönderim adresine gönderecektir. Bu takdirde nakliye giderleri
Satıcı'ya aittir.

MADDE 4- SATIŞA KONU ÜRÜNÜN TESLİMİ
4.1 Alıcı, ürünü teslim almak istediği adresi tam ve eksiksiz olarak ilgili forma girer.
Alıcı, işbu bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
4.2 Satıcı, anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile sipariş tarihinden itibaren yasal süre
olan 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydı ile, faturası ile Alıcı’nın bildirdiği adrese
teslimatı sağlayacaktır. Alıcı, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan
kişiye yapılan teslimatın Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul eder. Ürün,
Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun
teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.3 Alıcı, Site üzerinden birden fazla marka ürün veya hizmeti tek sipariş ile yapabilir.
İşbu halde aynı sipariş ile alınan ürün ve hizmetlere ilişkin birden fazla fatura
kesilebilir. Bu halde, siparişi verilen ürünler yasal süreler içerisinde farklı zamanlarda
teslim edilebilir.
4.4 Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan
kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü
kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturacaktır. Aksi halde, Satıcı
sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.
4.5 Kargo firmasının, sözleşme konusu ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı
her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden
dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.6 Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo
şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da
oluşan giderler Alıcı’ya aittir. İşbu halde Satıcı, Alıcı’ya ödeme iadesi yerine Site’de
kullanılmak üzere oluşan hasarlar sebebi ile belirlenecek iade bedeli kadar hediye
kuponu tanımlayacaktır.
4.7 Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine
Alıcı’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün
tedarik edebilir. Alıcı onay vermediği takdirde iptale ilişkin prosedür uygulanır.
4.8 Satıcı, sözleşme konusu ürünlerin teslim edilmesinin olağanüstü durumlar (hava
muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) imkânsızlaşması halinde bu
durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve
toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.
4.9 Teslimat masrafları, Site’de zaman zaman ilan edilen kampanyalar hariç olmak üzere
Alıcı’ya aittir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1 Alıcı, on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin
sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise
Alıcı’nın malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın
teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
5.2 Cayma hakkının kullanılması bu süre içinde site üzerinden, e-posta ile bildirimde
bulunulması ile mümkündür. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün
kullanılmamış olması ve yasal olarak cayma hakkı kullanılmayacak ürünlerden
olmaması şarttır.
5.3 Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi
yönelttiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ürünü fatura aslı ile Satıcı’nın
aşağıda belirtilen adresine gönderecektir. Gönderilen ürünün kargo ücreti Satıcı
tarafından karşılanır.
Ürün gönderim adresi: Göztepe mah. Çimenzar sok Çimen apt No:14/B Kadıköy/İstanbul
5.4 Alıcı veya 3. Kişi, teslim edilen ürünü Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim
tutanağı örneğini derhal e-posta yolu ile Satıcı’ya gönderecektir. Cayma hakkı nedeni
ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
5.5 Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin yapılmasını takiben ürün ve
faturanın Satıcı’ya ulaşmasının ardından ürün bedeli ve varsa teslim masrafları dahil
tüm yapılan ödeme, Satıcı tarafından iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve
varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi
kartına iade 1-3 işgünü arasında, debit kart (bankamatik kartı) ile yapılan ödemelerde
ise iade 7-14 işgünü arasında gerçekleşir. İade talimatının verilmesini takiben banka
tarafından gerçekleşen gecikmelerden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER
Aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin cayma hakkı kullanılamaz.
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf
malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş
zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- BİLDİRİMLER VE DELİL ANLAŞMASI
7.1 İşbu Sözleşme uyarınca taraflar arası yapılacak her türlü iletişim Kanunda sayılan
zorunlu haller dışında Site’de yayınlanan e-posta adresi ve Alıcı’nın bildirdiği e-posta
adresi aracılığı ile yapılacaktır.
7.2 Alıcı, işbu Sözleşme’den doğan ihtilaflarda Satıcı ile e-posta aracılığı ile gerçekleşen
yazışmalar ve Satıcı kayıtlarıın bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve
bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3 İşbu Sözleşme kanuni yükümlülükler gereği Satıcı tarafından 3 yıl süre ile saklanacak
olup Alıcı, dilediği takdirde Sözleşme’ye erişebilecektir.

MADDE 8- UYUŞMAZLIK DURUMU
İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa
gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Subscribe to Our Newsletter Even Today.XXX

    Sed ut perspiciatis unde

    Sed ut perspiciatis unde

    Sed ut perspiciatis unde

    Top