0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

0

No products in the cart.

Değerli Site Ziyaretçimiz,

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni ile, http://gourmetladies.co/ (“Site“) internet sitemizi ziyaretiniz sırasında hangi amaç ve yöntemlerle hangi verilerinizin toplandığı, bu verilerin nasıl kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, yasal haklarınızın neler olduğu ve bu hakları ne şekilde kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi ne şekilde değiştirebileceğiniz gibi hususlar açıklanarak Şirket politikası hakkında bilgilendirme yapılmakta ve gerek ticari elektronik iletiler gerekse kişisel veriler hakkında açık izin alınmaktadır.

1. Toplanan Kişisel Veriler

1.1 Şirket, Üyelere ilişkin olarak, satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-mail adresi, cinsiyeti, yaşanılan adres ve teslimat adresi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride ihtiyaç duyulabilecek bilgiler ve bazı kişisel verileri toparlar.

1.2 Site’den mal ve/veya hizmet satın alımına ilişkin kullanılan kredi kartına dair işlem ve onaylar için Şirket, bağımsız bir ödeme kuruluşu olan [•] ile çalışmaktadır ve bu şekilde ödemeler online olarak gerçekleşmektedir. Kredi kartına ilişkin bilgiler Şirket tarafından görülmez ve saklanmaz.

2. Şirket Temel İlkeleri

2.1 Üyelik işlemleri yapılmış olsun olmasın Şirket, ziyaretçiler tarafınca edinilen verilerin korunması ve işlenmesi konusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) başta olmak üzere mevzuat, dürüstlük kuralı ve verilen hizmet amacı ile sınırlı olarak ölçülü şekilde hareket eder.

2.2 Şirket edindiği verileri hizmet ilişkisi amacı ile sınırlı olmak üzere elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, sınıflandırabilir ve başka serverlarda muhafaza edebilir.

2.3 Şirket, edindiği verileri gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre saklamaz.

2.4 Şirket edindiği verileri ziyaretçilerin ön onayı olmaksızın açıklamaz, satmaz ve hizmet kapsamındaki amaçlar dışında üçüncü kişilere açıklamaz. Ancak, Şirket, yasalar nezdinde var olan sorumluluğunu yerine getirmek için talep etmeye yetkili makamlardan gelen talep üzerine verilerinizi resmi makamlarla paylaşabilir.

2.5 Şirket, bu kapsamda veri güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

2.6 Şirket, kişisel verilere yönelik olarak KVKK hükümlerine uygun biçimde sağlanan verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alır ve gerekli denetimleri yapar. Şirket, bu denetimler sırasında herhangi bir ihlal durumu ile karşılaştığında, bu ihlali derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve ilgili kişiye bildireceğini taahhüt eder.

3. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Paylaşılan kişisel verilerinize ilişkin olarak doğrudan Site’de mevcut iletişim adresleri aracılığı ile Şirket’e başvuruda bulunabilirsiniz. KVKK madde 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmiş ise bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramış iseniz zararın giderilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahipleri, kişisel verilerine ilişkin bilgi edinme taleplerini Şirket’e ilettiklerinde ek maliyet gerektirmediği sürece işbu bilgilendirmeyi ücretsiz olarak sağlayabilirler. Bu taleplerin Şirket’e iletilmesi durumunda, talebin ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz işgünü içerisinde talepler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

4. Ticari Elektronik İletiler

4.1 Şirket, Üyeler ile, kanunlara uygun şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, satış ve pazarlama amacıyla elektronik iletişim araçları ile iletişimler yapabilir ve ticari elektronik iletiler gönderebilir.

4.2 Üyeler, diledikleri zaman Şirket ile iletişime geçerek ticari elektronik iletişimi durdurabilirler.

5. Açık Onay

Site ziyaretçileri ve üyeleri Site’de yayımlanan işbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ne ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar. Aynı şekilde işbu onay ticari elektronik iletilerin gönderilmesi izni olarak da geçerli olacaktır.

6. Değişiklikler

6.1 Şirket, işbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni dilediği zaman Site’de yayımlamak sureti ile değiştirebilir. Değişiklik haline Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, Site’de yayım tarihinde yürürlük kazanır.

6.2 Açık onayın gerektirdiği durumlarda yapılan değişiklik sonrası bilgilendirme yapılacak ve onay halinde yürürlük kazanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Top